top of page

7 ข้อควรรู้ก่อนซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3 ข้อประกันชีวิต


วัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิต


ประกันชีวิตสำคัญอย่างไร แน่นอนว่าประกันชีวิตคือสินค้าและบริการที่ช่วยปกป้องความเสี่ยง เช่น เน้นความคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เงินออมสำหรับการเกษียณ หรือประกันควบคู่กับการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้หากเราจะตัดสินใจซื้อประกันรูปแบบต่าง ๆ เราต้องถามตัวเองก่อนว่า เราทำประกันไปเพื่ออะไร? แผนประกันนั้นต้องตอบโจทย์ความความต้องการและตรงตามแผนการเงินในระยะยาวที่เราวางไว้


ทุนประกันชีวิต


จะช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ครอบครัวคุณ เมื่อคุณจากไป เงินเท่าไหร่ถึงจะ “เพียงพอ” ต่อครอบครัว? สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำประกันชีวิตคือคุณภาพชีวิตของผู้รับผลประโยชน์ หรือคนในครอบของคุณนั่นเอง เพราะฉะนั้น แม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวเลขกลม ๆ เช่น 1 ล้าน หรือ 10 ล้าน “น่าจะพอ” สำหรับเขา แนะนำว่าให้คุยเรื่องนี้แบบเปิดใจ ว่าตัวเลขประมาณนี้เพียงพอไหมในวันที่คุณไม่อยู่ แน่นอนว่าไม่มีใคร “โอเค” กับการจากไปของคนรักอยู่แล้ว แต่หากเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝันขึ้นมา คุณจะอุ่นใจได้ที่คุณได้ให้เสียงของพวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการคำนวณทุนประกันให้พอกับทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายในอนาคตไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว


ศักยภาพในการชำระเบี้ยประกันชีวิต


ข้อนี้สำคัญมากค่ะ เมื่อเราเลือกแบบประกันได้แล้ว ลำดับถัดไปคือดูเบี้ยรวมที่ต้องชำระ

โดยทั่วไปจำนวนเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยความคุ้มครองและผลประโยชน์หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย อายุ เพศ การเลือกซื้อประกันชีวิตควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินในอนาคต เช่น ถ้าเลือกแบบประกันสะสมทรัพย์เบี้ยจะสูงเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง สุดท้ายจ่ายไม่ไหว ถ้าต้องการเน้นทุนชีวิตสูงแต่จ่ายน้อย ควรเลือกแบบประกันเเบบตลอดชีพ เพื่อจ่ายเบี้ยน้อยลง เป็นต้น


4 ข้อประกันสุขภาพ


สำรวจค่ารักษาและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่เราใช้บริการประกันสุขภาพ


เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลมีอัตราค่าห้องที่ไม่เท่ากัน คุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการแตกต่างกัน ในการวางแผนประกันสุขภาพต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอันดับแรก หากเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องมีวงเงินค่ารักษาให้เพียงพอกับมาตรฐานโรงพยาบาลที่เราเลือก ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชน จะสูงกว่า แต่ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายแต่ต้องจ่ายเเพงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป หรือค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยในแต่ละโรค เช่น ผ่าตัดไส้ติ่ง ไข้หวัด ทอนซิลอักเสบ ผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ รวมไปถึง ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง ที่ต้องรักษาต่อเนื่องและใช้เงินไม่น้อย ลูกค้าจะต้องสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น และมาพิจารณาเลือกแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุม


แผนความคุ้มครองประกันสุขภาพ


แนะนำให้เลือกแผนประกันสุขภาพที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของตัวเอง โอกาสที่จะได้ใช้ประกันสุขภาพ ตามความจำเป็นระหว่างประกันสุขภาพรูปแบบเดิมที่แยกวงเงินหรือ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ปัจจุบันนิยมทำประกันสุขภาพแบบวงเงินเหมาจ่ายที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง เป็นประกันที่ได้รับความสนใจ และสอบถามข้อมูลกันเข้ามามากที่สุด ด้วยภาวะโรคระบาดและค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องการวางแผนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับตัวเองและคนในครอบครัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมไว้ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ


เลือกทำประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยง


การเจ็บป่วยคือสิ่งที่คาดไม่ถึงและทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัว (1 คนล้มป่วย = ล้มทั้งบ้าน) เมื่อเจ็บป่วยก็กระทบกับงานทำให้ขาดรายได้แถมยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย หากเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยคงไม่กังวล แต่หากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเเรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เป็นต้น ต้องใช้เงินรักษาจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว หากต้องซื้อประกันสุขภาพสักฉบับควรวางแผนให้ครอบคลุมทุกด้าน จะทำให้อุ่นใจมากกว่า วันนี้เราปฏิเสธประกันได้แต่เราไม่สามารถปฏิเสธค่ารักษาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้


เปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพแผนประกันสุขภาพแต่ละแผนแต่ละบริษัทมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ควรดูรีวิวหรือสอบถามข้อมูล เงื่อนไขการรับประกัน ระยะเวลารอคอย การเบิกเคลมสินไหม ข้อยกเว้นของการรับประกัน คำถามที่ต้องรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ ความมั่นคงของบริษัท ก่อนพิจารณาตัดสินใจซื้อประกัน จะเปรียบเทียบแค่เบี้ยประกันไม่ได้เด็ดขาด เพราะการที่ซื้อเบี้ยประกันถูกก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปต้องศึกษารายละเอียดของแบบประกันให้ดีสุดท้ายนี้ สำคัญที่สุดคือ ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่ไม่ควรมองข้าม เลือกตัวแทนที่ท่านไว้ใจและมั่นใจ ช่วยให้คำปรึกษาในการวางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพร้อมดำเนินการและประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเคลมสินไหมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเป็นมืออาชีพในการบริการ22 views0 comments
bottom of page