top of page
Girl at the Pediatrician

Health Planner

Protect Your Love

เกี่ยวกับเรา

 "เราใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการรักษาโรค มาต่อยอดช่วยเหลือผู้คนในสังคม โดยเราให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอดจนร่วมกับลูกค้าในการวางแผนด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าและครอบครัว ดูแลปกป้องคุณและคนที่คุณรักในทุกช่วงของชีวิต"

~ Health Planner

ผลิตภัณฑ์

เลือกดูข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันบำนาญ.png

ประกันบำนาญ

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันโรคร้ายแรง.png

ประกันโรคร้ายแรง

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันอุบัติเหตุ.png

ประกันอุบัติเหตุ

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันออมทรัพย์.png

ประกันออมทรัพย์

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
unit link.png

UNIT LINKED

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
AIA prestige.png

AIA PRESTIGE

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันสุขภาพเด็ก.png

ประกันสุขภาพเด็ก

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันสุขภาพ.png

ประกันสุขภาพ

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันกลุ่ม.png

ประกันกลุ่ม

พื้นหลังไอคอนประกัน.png
ประกันชีวิต.png

ประกันชีวิต

ลูกค้าของเรา
bottom of page